Opleidingen

15-daagse post-hbo-erkende opleiding Individuele Coaching & Teamcoaching

Duur: 15 lesdagen

Totaalprijs: € 9.080,- (exclusief BTW)

Erkenningen: Post-hbo, St!R, Schoolleidersregister PO en NOBCO-Practitioner

Start: 6 x per jaar

Aantal: max. 16 deelnemers

 

Vakmanschap in het coachen van individuen en teams, in 15 dagen word je erkend Individueel Coach en Teamcoach.

Wil je zowel teams als individuen begeleiden en heb je behoefte om niet langer vanuit gevoel te begeleiden maar aan het verantwoord coachen vanuit een theoretisch kader? Dat vraagt om vakmanschap in Individuele Coaching en Teamcoaching waarbij bewustzijn van de effecten van je eigen bijdrage essentieel is. Bij Coach Boulevard leer je vanuit een verantwoord theoretisch kader systeemdenken en progressiegericht coachen op patronen en processen, die je altijd tegenkomt bij het coachen van coachees, begeleiden van intervisie en teams. Vanuit de erkende competentieprofielen Coach en Teamcoach. Je krijgt feedback op je persoonlijke stijl, waardoor je steeds gerichter op je persoonlijke en professionele kracht kunt gaan vertrouwen. Zo kun je een professionele verbinding aangaan met zowel opdrachtgevers, coachees en teams.

Start meteen met deze meest uitgebreide opleiding van Coach Boulevard, of maak een doorstart hiernaar vanuit de afronding van de PHBO-opleiding Professioneel Coach als erkend individueel coach, om ook erkend Teamcoach te worden.

De nadruk bij Individuele Coaching ligt op het versterken van het leervermogen van individuen en de mate waarin een individu in staat is eigenaarschap te nemen over het eigen leerproces (leren leren) en dat resultaatgericht te doen. Het individuele coachgesprek is een zakelijk persoonlijk gesprek, een tijdelijke ontmoeting die diepgang vereist. Als Individueel Coach leer je een onderzoekende houding te hanteren en balans te houden tussen nabijheid en afstand als je focust op wat iemand drijft en stilstaat bij nieuwe inzichten en bijkomende emoties. Daarbij zijn de 5 Kritieke Succesfactoren en de Functionele Analyse de leidraad: Hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden, wat is je eigen bijdrage hierin en hoe kun je je mogelijkheden beter inzetten. Teamcoaching is een krachtig middel om teams in staat te stellen hun doelen te realiseren en zich duurzaam te ontwikkelen als (zelforganiserende) teams. Wendbaar waar het moet, rust in ritme van samenwerken en afstemming. Het hier-en-nu staat steeds centraal. Hoe wordt er met gemaakte afspraken omgegaan, welke dilemma’s worden onder het vloerkleed geschoven en waarom? Waar liggen onbenutte kansen in het team? De context van de organisatie  wordt steeds belangrijker. Uitzoomen en snel schakelen wordt een vanzelfsprekendheid.

 

Opbouw opleiding

De post-hbo-erkende opleiding Individuele Coaching & Teamcoaching bestaat uit vier leerlijnen:

Vooraf: In een groepsintake van een dagdeel bereid je je voor op de opleiding. Je maak kennis met andere deelnemers, scherpt je leerdoel aan en staat stil bij de opleidingseisen, werkwijzen en het competentieprofiel.

Basis: 3 lesdagen waarin je diverse werkmodellen en methodieken eigen maakt vanuit het kader van de 5 Kritieke Succesfactoren,

Startbekwaam Individueel Coach: 5 lesdagen over opbouw individueel coachtraject aan de hand van de Functionele Analyse en het coachen op alle lagen van de IJsberg.

Startbekwaam Teamcoach: 5 lesdagen over opbouw zelforganiserend vermogen in een teamcoachtraject

Verdieping Teamcoach: 2 verdiepingsdagen over het coachen van stagnerende teams en op de kritieke momenten van de teamcoach.

Afronding: Portfolio en eindassessment waarbij je in een real-life coachgesprek je startbekwaamheid als individueel coach aantoont en een eindassessment om je startbekwaamheid als teamcoach aantoont met eigen beeldmateriaal van een teamcoachtraject.

Naast lesdagen: Tijdens de opleiding maak je het geleerde eigen door praktijkervaring op te doen (60 uur) en het samen leren in een vaste intervisiegroep (30 uur intervisie). De opleiding omvat 456 studiebelastingsuren (SBU). 

SBU-Overzicht

 

Lesdagen

Basis Coaching

BC1 - De basis: 5 Kritieke Succesfactoren

BC2 - Contextgericht coachen

BC3 - Werkwijzen en beroepshouding

Individuele Coaching - startbekwaam

IC1 – Intake: van Coachvraag tot Contract

IC2 – Coachen op gedrag in de context

IC3 – Coachen op opvattingen

IC4 – Coachen op waarden & drijfveren

IC5 – Afronding coachtraject & ontwikkelassessment

Teamcoaching - startbekwaam

TC1 – Teamintake en Functionele Analyse

TC2 – Teaminterventies in het Hier-en-Nu

TC3 - Conflicten in teams productief maken

TC4 - Coachen van zelforganiserende teams 

TC5 – Afronding Teamcoachtraject & Ontwikkelassessment 

Teamcoaching - verdieping

TC6 - Coachen van regressieve en stagnerende teams

TC7 - Kritieke momenten Teamcoach

 

Misschien ook interessant?

Teamcoaching

 

Ervaringen/reviews

Lees hier hoe oud-deelnemers de opleiding en het leren bij Coach Boulevard hebben ervaren.

 

Van start gaan

De opleiding Individuele Coaching & Teamcoaching gaat weer van start op de volgende data:

vrijdag 28 mei 2021

vrijdag 17 september 2021

maandag 15 november 2021

 

Wil je voor je aanmelding eerst proeven van de Coach Boulevard-stijl, kom dan naar onze gratis proeverij.

 De opleidingsdagen vinden plaats bij Meeting Plaza (Hoog Catharijne), Utrecht van 9:00 – 17:30 uur. 

 

Leerlijnen

Een overzicht van de komende leerlijnen:

Leerlijnen

 

Kosten

De totaalprijs van de opleiding Individuele Coaching & Teamcoaching (15 lesdagen) is als volgt opgebouwd:

Opleidingskosten (incl. locatiekosten en lunch) € 7.875,-
Online intervisie module  € 150,-
2 Eindassessments (Individueel Coach & Teamcoach) € 750,-
Literatuur € 305,-
Verplichte kosten € 9.080,-
   
Optioneel
 
Post-hbo-diploma € 110,-
NOBCO Practitioner supervisie € 150,-
Totale factuurprijs

€ 9.340,-

Coach Boulevard is niet BTW-plichtig en derhalve vermelden wij standaard geen BTW op de factuur. Prijzen gelden tot 1 januari 2022. 

 
Literatuur

Klik op de link voor een overzicht van verplichte literatuur bij de opleiding Individuele Coaching & Teamcoaching.

Literatuurlijst