Opleidingen

11-daagse post-hbo-erkende opleiding Agile-lean teamcoaching

Cruciaal voor organisaties om relevant en wendbaar te blijven, zijn sterke zelforganiserende teams die in staat zijn betekenis te geven aan hun rol en gesprekspartner zijn voor andere teams. Maar hoe bouw je dat soort teams? Dat vraagt om meer dan een optelsom van ‘hard’ en ‘zacht’. Het gaat om resultaat én om afstemming, om groei in volwassenheid qua samenwerking én om procesvolwassenheid. Niet na elkaar, maar tegelijkertijd en continu. Het professioneel begeleiden van teams in hun groei naar een sterke, volwassen rol vraagt om competente begeleiders die vertrouwd zijn met methodes vanuit lean, agile, scrum en teamcoaching maar ook methode-overstijgend kunnen werken aansluitend bij wat een team te leren of ontwikkelen heeft. Dat is Agile-lean teamcoaching. 

 

Opbouw opleiding:

Deze unieke post-hbo-opleiding bestaat uit drie leerlijnen:

  1. De opleiding start met 2 lesdagen die de basis leggen om het scrum examen en het Green Belt-examen online te halen en de agile-uitgangspunten en leanprincipes eigen te maken,
  2. gevolgd door 6 lesdagen waar je leert hoe je vanuit verschillende rollen en methodieken het collectief eigenaarschap van een zelforganiserend team kunt versterken, en
  3. afsluitend 3 lesdagen over hoe je vanuit organisatie- en veranderperspectief het 'paarse' proces verder vorm kunt geven.

Tijdens de opleiding maak je het geleerde eigen door praktijkervaring op te doen en het samen leren in een vaste intervisiegroep. De opleiding sluit je af met een werkstuk en een eindgesprek.

Binnen de opleiding kun je je certificaten Lean Green Belt en Scrum Master behalen. Eenmaal afgestudeerd, na 11 lesdagen, mag je je ‘Purple Belt’ erkend Agile-lean teamcoach noemen. Dit is een kleur die niet voorkomt in de lean-systematiek, maar staat voor het idee dat in deze leergang het ‘blauwe denken’ (rationeel en analytisch) en het ‘rode doen’ (gericht op wat mensen beweegt) elkaar op allerlei manieren ontmoeten.

 

De opleiding is specifiek geschikt voor:

Iedereen die zich breder willen ontwikkelen als Agile teamcoach en meer waarde wil toevoegen gericht op duurzaam resultaat in ontwikkeling en continu verbeteren in teams en organisaties:

  • Agile coaches, adviseurs, consultants en projectleiders. Kortom veranderaars die organisaties begeleiden in trajecten gericht op Lean, Agile of zelforganisatie en daarbij een duurzaam effect beogen;
  • Teamcoaches (in- of extern) die hun bijdrage aan het effectiever en efficiënter maken van processen (interactief en werkprocessen) willen versterken en zich het agile-lean denken eigen willen maken;
  • Proces, Lean en Agile consultants die hun impact op teams willen vergroten en zich meer willen focussen op structurele verbeteringen dan op eenmalige analyses.

Download de opleidingsgids van Coach Boulevard

 

Startdata:

Schrijf je in of kom eerst naar onze proeverij om te ervaren of de opleiding Agile-lean teamcoaching bij jou past.

maandag 13 januari 2020

Alle lesdagen vinden plaats bij Meeting Plaza (Hoog Catharijne) te Utrecht.

Flowlijnen

Kosten opleiding Agile-lean teamcoaching (11 lesdagen):   

Voor groepsintake, 11 lesdagen incl. lokatiekosten, begeleiding toetsen en portfolio, eindgesprek en certificering € 5.995,00 excl. btw of btw-vrijgesteld. bijkomende kosten voor verplichte literatuur bedraagt ca.: €290,00. 

Optionele kosten    

Online Scrum-examen: € 100,00

Online Green Belt-examen: € 100,00

Officieel post-hbo-diploma: € 105,00

Prijslijst

Prijzen gelden vanaf 14-10-2019 en tot 1 januari 2020.