Opleidingen

11-daagse post-hbo-erkende opleiding Agile-lean teamcoaching

Duur: 11 lesdagen

Totaalprijs: € 6.705,-

Erkenningen: Post-hbo, Schoolleidersregister PO, PE-punten NOBCO. Incl. Scrum- en Green Belt-examen

Start: 3 x per jaar

Aantal: max. 16 deelnemers

 

Resultaatgericht teamcoachen in een agile of zelforganiserende context

Wendbare organisaties hebben sterke, zelforganiserende teams nodig. Daarbij hebben zelforganiserende teams competente begeleiders nodig die weten hoe je een team coacht op weg naar team- en procesvolwassenheid. Dat vraagt om meer dan een optelsom van ‘hard’ en ‘zacht’. Het gaat om resultaat én om afstemming, om groei in volwassenheid qua samenwerking én om procesvolwassenheid. Niet na elkaar, maar tegelijkertijd én continu. Dit komt aan bod in deze unieke post-hbo erkende opleiding Agile-lean teamcoaching.

Zo professioneel begeleiden vraagt om vaardige begeleiders die vertrouwd zijn met methodes vanuit agile, lean, scrum en teamcoaching. Essentieel is het ‘kunnen aansluiten’ om ook methode-overstijgend te kunnen werken aansluitend bij wat een team te presteren en ontwikkelen, ofwel te leren heeft. Dat is Agile-lean teamcoaching. In de opleiding leer je hoe je zelforganiserende teams faciliteert en coacht in duurzaamheid, wendbaarheid en collectief eigenaarschap. Hoe je teams helpt om voortdurend te groeien. Je krijgt hiervoor een palet aan interventies aangereikt die teams in staat stelt om steeds weer de volgende betekenisvolle stap te zetten. Ook leer je uitzoomen om de context van hun organisatie erbij te betrekken. Zo komen de circulaire processen met klanten, management en leveranciers aan bod om de wisselwerking van elkaars bijdragen bespreekbaar te maken, en om ze vervolgens om te zetten in betekenisvolle stappen.

 

Opbouw opleiding

De post-hbo-erkende opleiding Agile-lean teamcoaching bestaat uit drie leerlijnen:

Vooraf: In een groepsintake van een dagdeel bereid je je voor op de opleiding. Je maak kennis met andere deelnemers, scherpt je leerdoel aan en staat stil bij de opleidingseisen, werkwijzen en het competentieprofiel.

Basis: 1 lesdag biedt inzicht en handvatten voor interventies hoe agile en de 5 Kritieke Succesfactoren samenhangen en 2 lesdagen die de basis leggen om het scrum examen en het Green Belt-examen te halen en de agile-uitgangspunten en lean-principes eigen te maken

Startbekwaam: 5 lesdagen waar je leert hoe je vanuit verschillende rollen en methodieken het collectief eigenaarschap van een zelforganiserend team kunt versterken.

Verdieping: 3 lesdagen over hoe je vanuit organisatie- en veranderperspectief het 'paarse' proces verder vorm kunt geven.

Afronding: Portfolio, werkstuk en eindgesprek waarbij de deelnemer in staat blijkt een professioneel gesprek te kunnen voeren over zijn ontwikkelvraag, de vragen van medekandidaten en de vragen van de Examencommissie.

Naast lesdagen: Tijdens de opleiding pas je Agile-lean teamcoaching toe in de praktijk, kan in de eigen werksituatie zijn, bijvoorbeeld intakes, interviews of faciliteren scrum-sessies of retrospectives (35 uur) en het samen leren in een vaste intervisiegroep (20 uur intervisie). De opleiding omvat 339 studiebelastingsuren (SBU). 

SBU-overzicht

 

Lesdagen

Basis

ALT1 - Agile en de 5 Kritieke Succesfactoren als basis

ALT2 - Lean voor agile-lean teamcoaches

ALT3 - De agile-lean teamcoach als scrummaster

Startbekwaam

ALT4 - Faciliteren van teams als Agile-lean teamcoach

ALT5 - Praktijksimulatie Agile-lean teamcoaching

ALT6 - Teamintake en Functionele Analyse

ALT7 - Teaminterventies in het Hier-en-Nu

ALT8 - Conflicten in teams productief maken

Professioneel

ALT9 - Agile-lean teaminterventies

ALT10 - Van stagnerende naar wendbare teams

ALT11 - Kritieke Momenten Agile-lean teamcoach

 

Misschien ook interessant?

Teamcoaching op wendbaarheid

 

Ervaringen/reviews

Lees hier hoe oud-deelnemers de opleiding en het leren bij Coach Boulevard hebben ervaren.

 

Van start gaan

De opleiding Agile-lean teamcoaching gaat weer van start op de volgende datum (wil je meer informatie over de data van de overige lesdagen, neem dan contact met ons op):

Vrijdag 28 mei 2021 

Woensdag 22 september 2021

Wil je voor je aanmelding eerst proeven van de Coach Boulevard-stijl, kom dan naar onze gratis proeverij.

 De opleidingsdagen vinden plaats bij Meeting Plaza (Hoog Catharijne), Utrecht van 9:00 – 17:30 uur. 

 

Kosten

De totaalprijs van de opleiding Agile-lean teamcoaching (11 lesdagen) is als volgt opgebouwd:

Opleidingskosten (incl. locatiekosten en lunch) € 5.775,-
Online intervisie module  € 150,-
Purple Belt-examen € 375,-
Online examen Scrum Master € 100,-
Literatuur € 305,-
Verplichte kosten € 6.705,-
   
Optionele kosten  
Post-hbo-diploma € 110,-
Online examen Green Belt € 100,-
Totale factuurpijs € 6.915,-

Coach Boulevard is niet BTW-plichtig en derhalve vermelden wij standaard geen BTW op de factuur. Prijzen gelden tot 1 januari 2022. 

 
Literatuur

Klik op de link voor een overzicht van verplichte literatuur bij de opleiding Agile-lean teamcoaching.

Literatuurlijst