Opleidingen

11-daagse post-hbo-erkende opleiding Agile-lean teamcoaching

Duur: 11 lesdagen 

Totaalprijs: € 6.750,-

Erkenningen: Post-hbo, Schoolleidersregister PO, NOBCO Foundation. Incl. Scrum- en Green Belt-examen

Start: 3 x per jaar

Aantal: max. 16 deelnemers

 

Resultaatgericht teamcoachen 

De basis voor wendbare organisaties zijn sterke teams. Teams die in staat zijn in onderlinge afstemming hun werk te organiseren, te leren én te presteren. Dat vraagt om competente begeleiders die weten hoe je een team coacht op weg naar team- en procesvolwassenheid. Niet na elkaar, maar tegelijkertijd én continu. Deze competenties ontwikkel je (verder) in onze unieke post-hbo erkende opleiding Agile-lean teamcoaching. Een opleiding die zowel geschikt is voor interne begeleiders (teamcoaches, agile-coaches, transitiebegeleiders en coachend leidinggevenden) als voor externe coaches, begeleiders en adviseurs.

 

De opleiding bekwaamt je in de systeemgerichte manier van coaching waarin Coach Boulevard specialist is. In deze opleiding leer je hoe je teams faciliteert en coacht richting vanzelfsprekend continu willen verbeteren en ook in staat zijn om dat te doen. De focus is teams helpen om voortdurend te groeien. Je leert vanuit de interactie in het hier-en-nu waarnemen en te interveniëren. Je kijkt naar ieders bijdrage daaraan, waaronder die van jezelf, én ‘zoomt uit’ naar de context van de organisatie. Je krijgt een palet aan interventies aangereikt waarmee je teams in staat stelt om steeds weer een volgende betekenisvolle stap te zetten. Hierbij zet je het gedachtengoed van lean en agile in om die groei vanuit de dagelijkse werkelijkheid van het team vorm te geven. Dit alles vanuit een professionele en theoretische onderbouwing.

 

NIEUW in zomer 2021 

Aansluitend bij de behoefte vanuit het veld en de deelnemers hebben wij in het voorjaar de opleiding geactualiseerd, verbeterd en meer op maat gemaakt voor de diverse instroomwensen. 

De mix van deelnemers met verschillende ervaringen en achtergronden wordt als zeel waardevol ervaren.  Enerzijds deelnemers die hun sporen al verdiend hebben bij het resultaatgericht begeleiden van teams en die op zoek zijn naar het beter en professioneel onderbouwd werken met teamdynamieken. En anderzijds deelnemers met veel coachervaring voor wie het nadrukkelijk meenemen van de kwaliteit van de inhoudelijke afstemming en het inzetten van vernieuwende werkvormen nieuw is. Maar daarnaast is het ook zo dat deelnemers zonder ervaring in een van de ‘poten’, dus zonder fundament in coaching of in agile of lean de oude opleiding als erg zwaar ervoeren. Dat maakt dat groepen die tegelijk beginnen in een verschillend tempo 'de eindstreep' haalden.  De plussen van de mix blijven behouden in de nieuwe opzet, maar de minnen hebben we eruit gefilterd door verschillende instromen te creëren en de opleiding in heldere blokken op te knippen, die gecombineerd of los te volgen zijn:

1. Fundament als Agile-lean teamcoach (2+ dagen)
2. Teams coachen op wendbaarheid (5 dagen)
3. Professionele verdieping Agile-lean teamcoaching (4 dagen)

Met name de invulling van het eerste blok zal per deelnemer verschillen afhankelijk van voorkennis en ervaring. Tempoverschillen kunnen we hierin opvangen door de stof deels in de vorm van begeleide online zelfstudie aan te bieden. Fase 2 en 3 doorloop je in principe met een vaste groep waarmee je ook intervisie doet. Wel kan het zijn dat er anderen aansluiten die het blok als losse opleiding volgen. Wij zijn ervan overtuigd het met deze aanpassingen voor nog meer mensen mogelijk te maken zich dit prachtige vak in een mooie leerflow eigen te maken.

 

Opbouw opleiding

De post-hbo-erkende opleiding Agile-lean teamcoaching is als volgt opgebouwd:

Vooraf: In een persoonsgerichte 1-op-1 intake van ca. 1,5 uur richten we ons op jouw leervragen en leerproces. Je maakt kennis met Coach Boulevard, scherpt je leerdoel aan en staat stil bij de opleidingseisen, werkwijzen en het competentieprofiel.

Fundament: Deze fase is gericht op het bouwen aan een stevig fundament passend bij jouw startpositie en bevat de volgende bouwblokken:

 • Basis dagen in coaching: ALT1 - De 5 KSF’s als basis voor wendbaarheid en ALT2 - Contextgericht coachen
 • Begeleide zelfstudie ‘lean' en ‘agile/scrum' voor agile-lean teamcoaches
 • Examenvoorbereiding en examen ‘lean' en 'agile/scrum' voor agile-lean teamcoaches

Afhankelijk van je basis in coaching, agile en/of lean stel je je fundament op maat samen. Varianten zijn:

 • Weinig of geen basis in coaching? Volg dan de twee basisdagen in coaching. Indien gewenst kun je op basis daarvan een NOBCO-Foundation certificering behalen.
 • Heb je al een certificering op het gebeid van coaching maar geen ervaring met coaching op basis van de 5 kritieke succesfactoren? Volg dan de 1e basisdag (ALT1).
 • Geen of weinig basis in lean of in agile methoden -met name de scrumwerkwijze? Maak dan de basisbegrippen eigen aan de hand van een begeleide zelfstudie.
 • Heb je wel de kennis en ervaring maar is die niet aantoonbaar met een certificering? Dan kun je ervoor kiezen alleen de examenvoorbereiding en het examen 'lean' of 'agile' voor agile-lean teamcoaches te doen. 

Wendbare teams: In deze fase ontwikkel je je competenties als systeemgerichte teamcoach. Je leert hoe je teams vanuit verschillende rollen en methodieken kunt helpen zich te ontwikkelen. Onderdelen zijn:

 • Online intervisie, theorie en begeleiding
 • Lesdag ALT3 - Teams faciliteren op wendbaarheid
 • Lesdag ALT4 - Van groep tot volwassen team
 • Lesdag ALT5 - Teaminterventies in het hier-en-nu 
 • Lesdag ALT6 - Van conflict tot leerproces
 • Lesdag ALT 7 - De stap richting zelforganiserend team  

Tijdens deze fase start je met het toepassen van agile-lean teamcoaching in de praktijk (35 uur) en verdiep je het geleerde in een vaste intervisiegroep (20 uur). 

De lesdagen ‘teams coachen op wendbaarheid’ zijn ook als aparte opleiding 'Teamcoaching op wendbaarheid' te volgen. Dan sluit je de opleiding af met vakgerichte PE-punten of met een instituutscertificaat. Deze opleiding is ook geregistreerd voor herregistratie voor het schoolleidersregister PO.

Professioneel Agile-lean teamcoach: Tijdens de laatste 4 verdiepende lesdagen worden de wereld van teamcoaching en die van agile en lean organisaties bij elkaar gebracht en ontwikkel je je tot professioneel agile-lean teamcoach. Onderdelen zijn:

 • Lesdag ALT8 - Agile-lean teamcoaching in praktijksimulatie 
 • Lesdag ALT9 - Paarse interventies professioneel onderbouwen
 • Een professioneel gesprek met een ervaren professional (interview)
 • Lesdag ALT10 - Teams in de context van organisatietransities
 • Lesdag ALT11 - Zelf op de foto als agile-lean teamcoach 

Na lesdag 11 toon je met een werkstuk en een portfolio je competenties als Agile-lean teamcoach aan en voert daar een professioneel afsluitend gesprek over. 

De lesdagen ‘agile-lean teamcoaching als professie’ zijn ook als aparte opleiding te volgen. Dan sluit je de opleiding af met vakgerichte PE-punten of met een instituutscertificaat.

Naast lesdagen: Tijdens de opleiding pas je Agile-lean teamcoaching toe in de praktijk, kan in de eigen werksituatie zijn, bijvoorbeeld intakes, interviews of faciliteren scrum-sessies of retrospectives (35 uur) en het samen leren in een vaste intervisiegroep (20 uur intervisie). De opleiding omvat 339 studiebelastingsuren (SBU). 

Lesdagen

 

Ervaringen/reviews

Lees hier hoe oud-deelnemers de opleiding en het leren bij Coach Boulevard hebben ervaren.

 

Van start gaan

De opleiding Agile-lean teamcoaching gaat weer van start op de volgende datum:

 • Maandag 16 december 2022
 • Woensdag 8 februari 2023

Direct inschrijven!


Leerlijn

 

Wil je voor je aanmelding eerst proeven van de Coach Boulevard-stijl, kom dan naar onze gratis proeverij.

 De opleidingsdagen vinden plaats bij Meeting Plaza (Hoog Catharijne), Utrecht van 9:00 – 17:30 uur. 

 

Kosten

De totaalprijs van de opleiding Agile-lean teamcoaching (11 lesdagen) is als volgt opgebouwd:

Opleidingskosten:  
Intakegesprek Gratis
Opleidingskosten (incl. locatiekosten en lunch) € 5.775,-
Online intervisie module  € 150,-
Literatuur (thuisbezorging) € 305,-
Begeleide zelfstudie Scrum en/of Green Belt  € 300,- (€150,- per stuk) 
Online examen Scrum Master € 100,-
Online examen Green Belt  € 100,-
Purple Belt-examen Agile-lean teamcoaching € 375,-
Factuurprijs * € 7.105,-
   
Optionele kosten:   
Registratie in PHBO-register € 110,-
NOBCO-Foundation supervisie € 75,-
Totale factuurpijs € 7.290,-

* 5% korting bij afname complete opleiding excl. optionele kosten

(totaalprijs wordt € 6.750,-)

 

De open opleidingen van Coach Boulevard zijn BTW-vrijgesteld. Prijzen gelden bij aanmelding vóór 1 januari 2023.