Opleidingen

Post-hbo-erkende opleiding Teamcoaching

Duur: 10 lesdagen

Totaalprijs: € 6.080,- (exclusief BTW)

Erkenningen: Post-hbo, St!R, Schoolleidersregister PO en NOBCO (60 PE-punten) en LVSC (20 PE-punten)

Start: 5 x per jaar

Aantal: max. 16 deelnemers

Teambelang gaat voor individueel belang

Je bent gevraagd om teams te begeleiden, mogelijk heb je al jaren ervaring en werk je op gevoel en heb je behoefte aan verantwoord teamcoachen vanuit een theoretisch kader. Teamcoaching vraagt om vakmanschap waarbij bewustzijn van de effecten van je eigen bijdrage essentieel is. Coach Boulevard biedt je dit in onze Teamcoach-opleiding vanuit systeemdenken en progressiegericht coachen op patronen en processen. Je krijgt feedback op je persoonlijke stijl, waardoor je steeds gerichter op je persoonlijke en professionele kracht kunt gaan vertrouwen. Zo kun je een professionele verbinding aangaan met opdrachtgever en teams.

Teamcoaching is een krachtig middel om teams in staat te stellen hun doelen te realiseren en zich duurzaam te ontwikkelen als (zelforganiserende) teams. Wendbaar waar het moet, rust in ritme van samenwerken en afstemming. Het hier-en-nu staat steeds centraal. Hoe wordt er met gemaakte afspraken omgegaan, welke dilemma’s worden onder het vloerkleed geschoven en waarom? Waar liggen onbenutte kansen in het team? Daarbij zijn de 5 Kritieke Succesfactoren en de Functionele Analyse de leidraad: Hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden, wat is je eigen bijdrage hierin en hoe kun je je mogelijkheden beter inzetten.

Opbouw opleiding

De post-hbo-erkende opleiding Teamcoaching bestaat uit drie leerlijnen:

Vooraf: In een persoonsgerichte 1-op-1 intake van ca. 1,5 uur richten we ons op jouw leervragen en leerproces. Je maakt kennis met Coach Boulevard, scherpt je leerdoel aan en staat stil bij de opleidingseisen, werkwijzen en het competentieprofiel.

Basis: 3 lesdagen waarin je diverse werkmodellen en methodieken eigen maakt vanuit het kader van de 5 Kritieke Succesfactoren.

Startbekwaam: 5 lesdagen over opbouw zelforganiserend vermogen in een teamcoachtraject.

Verdieping: 2 verdiepingsdagen over het coachen van stagnerende teams en op de kritieke momenten van de teamcoach.

Afronding: Portfolio en eindassessment waarbij eigen beeldmateriaal van een teamcoachtraject wordt gebruikt.

Naast lesdagen: Tijdens de opleiding maak je het geleerde eigen door praktijkervaring op te doen (25 uur) en het samen leren in een vaste intervisiegroep (20 uur intervisie). De opleiding omvat 304 studiebelastingsuren (SBU). 

SBU-Overzicht

 

Lesdagen

Basis Coaching
BC1 - De basis: 5 Kritieke Succesfactoren

BC2 - Contextgericht coachen

BC3 - Werkwijzen en beroepshouding

Teamcoaching - startbekwaam
TC1 – Teamintake en Functionele Analyse

TC2 – Teaminterventies in het Hier-en-Nu

TC3 - Conflicten in teams productief maken

TC4 - Coachen van zelforganiserende teams

TC5 – Afronding Teamcoachtraject & Ontwikkelassessment

Teamcoaching - verdieping

TC6 - Coachen van regressieve en stagnerende teams

TC7 - Kritieke momenten Teamcoach

 

Misschien ook interessant?

Agile-lean teamcoaching

 

Ervaringen/reviews

Lees hier hoe oud-deelnemers de opleiding en het leren bij Coach Boulevard hebben ervaren.

 

Van start gaan

De opleiding Teamcoaching gaat weer van start op de volgende data:

  • Woensdag 8 februari 2023

Direct inschrijven!

 

 

Wil je voor je aanmelding eerst proeven van de Coach Boulevard-stijl, kom dan naar onze gratis proeverij.

 De opleidingsdagen vinden plaats bij Meeting Plaza (Hoog Catharijne), Utrecht van 9:00 – 17:30 uur. 

 
Kosten

De totaalprijs van de opleiding Teamcoaching (10 lesdagen) is als volgt opgebouwd:

Opleidingskosten (incl. locatiekosten en lunch) € 5.250,-
Online intervisie module  € 150,-
Assessment € 375,-
Literatuur € 305,-
Verplichte kosten € 6.080,-
   
Optioneel
 
Registratie in PHBO-register € 110,-
Totale factuurprijs € 6.190,-

De open opleidingen van Coach Boulevard zijn BTW-vrijgesteld. Prijzen gelden bij aanmelding vóór 1 januari 2023.

 

Literatuur

Klik op de link voor een overzicht van verplichte literatuur bij de opleiding Teamcoaching.

Literatuurlijst