Opleidingen

11-daagse post-hbo-erkende opleiding Professionele Coaching

Coachen is een begeleidingsvorm gericht op het versterken van het leervermogen van organisaties, teams en individuen. Het leren vormgeven aan deze leerbehoeften staat in deze opleiding centraal. Leren in een individuele aangelegenheid die pas in interactie betekenis krijgt en tot uiting komt. Zo wordt elk leerproces duurzaam en continu. Een professsioneel coach is in staat de condities voor een optimaal coachgesprek in verschillende omstandigheden en met verschillende typen coachees te creëren, zowel met individuen als met teams. Je moet je persoonlijke stijl benutten om in korte tijd, in diverse omstandigheden, verschillende typen persoonlijkheden vertrouwd en gefocust te kunnen coachen. Daarbij vormen de 5 Kritieke Succesfactoren (KSF's) het kader om te coachen.

Binnen de opleiding Professionele Coaching ga je zowel in op individuele coaching als op teamcoaching. Eerst leer je door middel van de Functionele Analyse de wisselwerking tussen de coachee en de context in kaart te brengen en het effect daarvan op de coachvraag. Vervolgens focus je je steeds op een andere laag van de ijsberg. Na het mini-ontwikkelassessment, waar je aantoonbaar blijk geeft van de diverse St!R- en NOBCO-competenties van de Individuele Coach, ga je je richten op Teamcoaching. Daar ligt de nadruk op het leervermogen van het team en de mate waarin een team in staat is eigenaarschap te nemen over het eigen leerproces. Je leert patronen te herkennen, het gesprek in het team te houden en conflicten te ont-persoonlijken.  

Coach Boulevard biedt relevante theoretische kaders en je krijgt feedback op jouw persoonlijke stijl, waardoor je steeds gerichter op je persoonlijke en professionele kracht kunt gaan vertrouwen, je jouw professionele ruimte vergroot en je handelingsverlegenheid verkleint.

De post-hbo-erkende opleiding Professionele Coaching is ook St!R, NOBCO en CEDEO-erkend. 

 
Opbouw opleiding
De post-hbo-erkende opleiding Professionele Coaching is uniek omdat deze in korte tijd zowel opleidt in Individuele Coaching als in Teamcoaching. De opleiding bestaat uit de drie leerlijnen.

  1. De 3-daagse opleiding Basis Coaching is gericht op de basisprincipes en basiswerkmodellen van het coachen,
  2. gevolgd door 5 dagen opleiding Individuele Coaching, en
  3. 3 dagen opleiding Teamcoaching.

Tijdens de opleiding maak je het geleerde eigen door praktijkervaring op te doen en het samen leren in een vaste intervisiegroep. Na een succesvol afgerond assessment kan met de CB-certificering een aanvraag worden verstuurd voor het post-hbo-diploma Professioneel Coach en de St!R-registratie. De opleiding omvat 314 studiebelastingsuren (SBU).

 

De opleiding is specifiek geschikt voor:

Iedereen die zich wil professionaliseren in het Coaching-vak: zowel het in het coachen van individuen als teams. Interne of externe Individuele Coaches en teamcoaches, loopbaancoaches, hr-adviseurs, communicatieadviseurs, leidinggevenden en managers. 

Download de opleidingsgids van Coachboulevard

 

Startdata:

De opleiding Professionele Coaching gaat weer van start in het voorjaar op de volgende data:

Neem voor data in het najaar contact op met office, via E: info@coachboulevard.nl T 030-251 91 95

maandag 20 januari 2020

woensdag 11 maart 2020

maandag 6 april 2020

woensdag 24 juni 2020

Wil je voor je aanmelding eerst proeven aan de Coach Boulevard-stijl, kom dan naar onze gratis proeverij.

Alle lesdagen vinden plaats bij Meeting Plaza (Hoog Catharijne) te Utrecht.

Leerlijnen

 

Kosten opleiding Professionele Coaching (11 lesdagen):

Opleidingskosten (incl. locatiekosten en lunch) € 5.445-
Assessment € 350,-
Literatuur € 265,-
Verplichte kosten € 6.060,-
   
Optionele kosten
 
Post-hbo-diploma € 105,-
NOBCO Practitioner € 150,-
Totale factuurprijs € 6.315,-

Prijzen gelden tot 1 januari 2020.