Opleidingen

11-daagse post-hbo-erkende opleiding Professionele Coaching

Duur: 11 lesdagen

Totaalprijs: € 6.565,- (exclusief BTW)

Erkenningen: Post-hbo, St!R, Schoolleidersregister PO en NOBCO-Practitioner

Start: 5x per jaar

Aantal: max. 16 deelnemers

 

Een CB-professioneel coach richt zich zowel op het coachen van individuen als van teams en individuen in de teamcontext

Bij Coach Boulevard leer je vanuit een verantwoord theoretisch kader systeemdenken en progressiegericht coachen op patronen en processen, die je altijd tegenkomt bij het coachen van coachees, begeleiden van intervisie en teams. Dit alles vanuit het erkende competentieprofiel Coach. Je krijgt feedback op je persoonlijke stijl, waardoor je steeds gerichter op je persoonlijke en professionele kracht kunt gaan vertrouwen. Zo kun je een professionele verbinding aangaan met zowel opdrachtgevers, coachees en teams.

Je leert een gedegen intake te houden, te coachen op verschillende facetten in een coachtraject en tot een verantwoorde afronding te komen. Daarbij zijn de 5 Kritieke Succesfactoren en de Functionele Analyse de leidraad: Hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden, wat is je eigen bijdrage als coachee of team hierin en hoe kun je je mogelijkheden beter inzetten? Je toont je vakmanschap in het optimaliseren van coachgesprekken in verschillende omstandigheden en met verschillende typen coachees en teams. Je kunt in het hier-en-nu de nodige werkmodellen inzetten, maar ook werkmodel overstijgend werken. Je merkt verschillen in je basishouding in individuele coaching en teamcoaching, terwijl de focus blijft op het leervermogen en de mate waarin coachee en vervolgens een team in staat is eigenaarschap te nemen over het eigen leerproces. Je weet te verwoorden wat jouw bijdrage als coach hierin is. Wil je ook erkend Teamcoach worden, dan ga je hierna door met de opleiding Individuele Coaching & Teamcoaching.

 

Professionele Coaching neemt opleiding Individuele Coaching over

Dit voorjaar hebben we onze opleiding Individuele Coaching onder de loep genomen en wij misten in het verdiepingsprogramma van die opleiding de interactie met de groepscontext. Dat  hebben we wel vormgegeven in de opleiding Professionele Coaching, die ook afgerond wordt met het eindassessment Individuele Coaching en de erkenning geeft van startbekwaam coach bij de St!R. En omdat we menen dat de kennis over het individu in de teamcontext ook onontbeerlijk is in individuele coachtrajecten, hebben we ervoor gekozen om puur de opleiding Individuele Coaching niet meer aan te bieden. Coaches die zich willen bekwamen in individuele coaching kunnen terecht in de post-hbo-erkende opleiding Professionele Coaching. Voor de praktijkuren die je moet maken tijdens de opleiding hoef geen teams te coachen, maar het mag wel. Maar alleen individuele coachuren volstaat eveneens. 

 

Opbouw opleiding

De post-hbo-erkende opleiding Professionele Coaching bestaat uit drie leerlijnen:

Vooraf: In een persoonsgerichte 1-op-1 intake van ca. 1,5 uur richten we ons op jouw leervragen en leerproces. Je maakt kennis met Coach Boulevard, scherpt je leerdoel aan en staat stil bij de opleidingseisen, werkwijzen en het competentieprofiel.

Basis: 3 lesdagen waarin je diverse werkmodellen en methodieken eigen maakt vanuit het kader van de 5 Kritieke Succesfactoren,

Startbekwaam: 5 lesdagen over opbouw individueel coachtraject aan de hand van de Functionele Analyse en het coachen op alle lagen van de IJsberg.

Verdieping: 3 lesdagen teamcoaching over opbouw van een teamcoachtraject en het productief maken van conflicten.

Afronding: Portfolio en eindassessment waarbij je in een real-life coachgesprek je startbekwaamheid als coach aantoont.

Naast lesdagen: Tijdens de opleiding maak je het geleerde eigen door praktijkervaring op te doen (40 uur) en het samen leren in een vaste intervisiegroep (20 uur intervisie). De opleiding omvat 313 studiebelastingsuren (SBU). 

SBU-overzicht

 

Lesdagen

Basis Coaching

BC1 - De basis: 5 Kritieke Succesfactoren

BC2 - Contextgericht coachen

BC3 - Werkwijzen en beroepshouding

Individuele Coaching

IC1 – Intake: van Coachvraag tot Contract

IC2 – Coachen op gedrag in de context

IC3 – Coachen op opvattingen

IC4 – Coachen op waarden & drijfveren

IC5 – Afronding coachtraject & ontwikkelassessment

Teamcoaching

TC1 – Teamintake en Functionele Analyse

TC2 – Teaminterventies in het Hier-en-Nu

TC3 - Conflicten in teams productief maken

 

Ervaringen/reviews

Lees hier hoe oud-deelnemers de opleiding en het leren bij Coach Boulevard hebben ervaren.

 

Van start gaan

De opleiding Professionele Coaching gaat weer van start op de volgende data:

  • Maandag 21 november 2022

Direct inschrijven!

 

Wil je voor je aanmelding eerst proeven van de Coach Boulevard-stijl, kom dan naar onze gratis proeverij.

 De opleidingsdagen vinden plaats bij Meeting Plaza (Hoog Catharijne), Utrecht van 9:00 – 17:30 uur. 

Kosten

De totaalprijs van de opleiding Professionele Coaching (11 lesdagen) is als volgt opgebouwd:

Opleidingskosten (incl. locatiekosten en lunch) € 5.775,-
Online intervisie module € 150.-
Eindassessment € 375,-
Literatuur € 265,-
Verplichte kosten € 6.565,-
   
Optionele kosten
 
Registratie in PHBO-register € 110,-
NOBCO Practitioner supervisie € 150,-
Totale factuurprijs € 6.825,-

De open opleidingen van Coach Boulevard zijn BTW-vrijgesteld. Prijzen gelden bij aanmelding vóór 1 januari 2023.

 
Literatuur

Hieronder worden de boeken weergegeven die nodig zijn bij de opleiding Professionele Coaching.

Literatuurlijst