Opleidingen

4-daagse opleiding Teamcoaching op wendbaarheid

Duur: 4 lesdagen

Totaalprijs: € 1.998,-

Start: 3 x per jaar

Aantal: max. 16 deelnemers 

Focus op content en proces

Hoe vergroot je collectief eigenaarschap? Hoe meer je je best doet of enthousiasmeert, hoe meer het lijkt dat het team passiever wordt. In de verfrissende vierdaagse opleiding Teamcoaching op wendbaarheid leer je schakelen tussen focus op content en focus op processen. Een opleiding voor agile coaches, scrum masters, Black Belt, maar ook voor teamleiders en coördinatoren die verantwoordelijkheid dragen voor teamontwikkeling met of zonder hiërarchische functie.

Je leert kijken naar, en reageren op, teaminteractie in termen van teamvolwassenheid. Je maakt handvatten eigen om verantwoord te handelen in teamcoachen (vanuit een theoretisch kader, en niet alleen vanuit gevoel of intuïtie). Je leert analyseren, zonder iemand de schuld te geven. Inzoomen op waar het over gaat, en uitzoomen om patronen en grotere gehelen te zien. Je leert patronen in interactie te onderkennen die stagnerend werken in duurzame ontwikkeling van het team. Dat is echt wennen in het begin. Om je heen kijken naar voorgrond en achtergrond, soms ‘wij’, vaker  ‘jullie’, circulaire interventies maken om het gesprek in de groep te houden in plaats van overal op te reageren. Een conflict zien als het gevolg van niet werkende processen. Maar het leren levert jou en de organisatie veel op, en smaakt zelfs naar meer. Waar je voor aanvang tegen aanliep, weet je na de vierdaagse mee om te gaan.

De opleiding Teamcoaching op wendbaarheid is opgenomen in het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders kunnen hiermee het professionaliseringsthema Wildcard (geheel thema) afronden voor de herregistratie.

De opleiding biedt vrijstellingen voor wie door wil gaan naar de post-hbo-erkende opleiding Agile-lean teamcoaching.

 

Interactiewet: verander jouw bijdrage en het team moet of zal anders reageren

 

Opbouw opleiding

Tijd is een belangrijk gegeven in het leven en die benutten we optimaal. Voorafgaand aan een lesdag lees je praktijkgerichte literatuur. Tijdens de opleiding ligt het accent op ‘learning by doing’ en ‘reflection on action’. Oftewel veel doen en leren van die ervaring, net als in de praktijk. Er wordt gewerkt met door deelnemers zelf ingebrachte praktijksituaties en persoonlijke leerdoelen. Theorie volgt op praktijk en je leert steeds vanzelfsprekender uit te zoomen in de situatie.  Je volgt de lesdagen in een vaste groep. 

Afronding: Je ontvangt na lesdag 4 een bewijs van deelname. Indien je de opleiding afrondt met een leerjournaal (invulformat) over je leermomenten ontvang je een CB-instituutscertificaat. Het certificaat geeft vrijstelling voor diverse lesdagen van de post-hbo erkende opleidingen van Coach Boulevard.

Naast lesdagen: Buiten de lesdagen neem je deel aan een intervisiegroep, minimaal 4 keer. De combinatie grote – kleine leergroep maakt het leerrendement boeiend en optimaal.

De opleiding omvat 86 studiebelastingsuren (SBU). 

 

Lesdagen

De vier lesdagen waaruit de opleiding is opgebouwd zijn:

Dag 1 - Basishouding en basisvaardigheden teamcoach

Dag 2 - Teamcoaching op duurzame ontwikkeling

Dag 3 - Van analyse naar interventie op wendbaarheid

Dag 4 - Conflicten productief maken en jezelf overbodig maken

 

Misschien ook interessant?

Agile-lean teamcoaching

 

Ervaringen/reviews

Lees hier hoe oud-deelnemers de opleiding en het leren bij Coach Boulevard hebben ervaren.

 
Van start gaan

De opleiding Teamcoaching op wendbaarheid gaat weer van start op de volgende data:

Vrijdag 28 mei 2021

Woensdag 22 september 2021

Wil je voor je aanmelding eerst proeven van de Coach Boulevard-stijl, kom dan naar onze gratis proeverij.

 De opleidingsdagen vinden plaats bij Meeting Plaza (Hoog Catharijne), Utrecht van 9:00 – 17:30 uur. 

 

Leerlijnen

Hier een overzicht van de komende leerlijn:

Leerlijn

 

Kosten

De totaalprijs van de opleiding Teamcoaching op wendbaarheid (4 lesdagen) is als volgt opgebouwd:

Opleidingskosten (incl. literatuur, locatiekosten, lunch, leerjournaal en diploma) € 1.998,-
Totale factuurprijs € 1.998,-
   

Coach Boulevard is niet BTW-plichtig en derhalve vermelden wij standaard geen BTW op de factuur. Prijzen gelden tot 1 januari 2022. 

 

Literatuur

Hieronder worden de boeken weergegeven die nodig zijn bij de opleiding Teamcoaching op wendbaarheid.

Literatuurlijst