Professioneel ALT - Professioneel Agile-Lean Teamcoach

Na het afronden van deze fase geldt voor de deelnemer dat deze:

-     Vaardigheden heeft om teams in transitie te kunnen begeleiden;

-     Analyses kan doen ten aanzien van procesvolwassenheid van organisaties en hier het gesprek over kan aangaan met stakeholders;

-     Geleerde methodes weet te gebruiken voor het analyseren van praktijksituaties;

-     Paarse Functionele Analyses kan opzetten en bespreekbaar maken;

-     Kan aansluiten bij praktijksituaties van teams en daarbij passende integrale interventies kan ontwerpen en toepassen;

-     Stagnaties in 'paarse termen' kan herkennen en deze met teams en stakeholders bespreekbaar kan maken zodat weer beweging ontstaat;

-     Kritieke momenten in team en context herkent, en daarin de eigen professionele speelruimte weet te vergroten;

-     De eigen houding als interventie kan herkennen en benutten en daarop kan reflecteren, kijkend naar eigen drijfveren, handelen en metacognitieve vaardigheden;

-     Het eigen continu leren als professional weet te borgen, ook na de Leergang;

-     In staat is te voldoen aan de eisen voor het Examen Agile-Lean Purple Belt.

Professioneel Agile-Lean Teamcoach bestaat uit de volgende 1-daagsen:

ALT09: Agile-lean teaminterventies

Op deze lesdag ervaar je wat het van een Agile-lean Teamcoach vraagt, om de verschillende perspectieven integraal toe te passen. Je leert als het ware van het ene (rode) been op het andere (blauwe) been te leunen en weer terug.
Lees meer ...

ALT10: Van stagnerende naar wendbare teams

Het doel van de Agile-Lean Teamcoach is niet het bereiken van een eenmalige verbetering, maar van een structureel effect. De verbetercyclus moet een voortdurende cyclus worden die in gang blijft en waarbij eigenaarschap hiervoor bij het team zelf ligt.
Lees meer ...

ALT11: Kritieke momenten Agile-lean teamcoach

Deze dag is ook de laatste lesdag voor het examen en staat in het kader van reflectie en de puntjes op de 'i' zetten, met name wat betreft het persoonlijk professioneel functioneren.
Lees meer ...