TC6 - Coachen van Regressieve & Stagnerende Teams

Coachen van Regressieve & Stagnerende Teams (TC6)

De teamcoachverslagen worden vooraf beoordeeld door de coachopleider. Deze verslagen bieden een rijkdom aan leermateriaal. Daarom moeten ze voordat ze naar de coachopleider worden gestuurd, worden gelezen door de mede-intervisanten en hun feedback moet worden verwerkt in het verslag. De deelnemer krijgt een schriftelijk beoordelingsverslag van de coachopleider en bespreekt dit in de intervisiegroep.

Teamcoaching richt zich op het bevorderen van het leervermogen van teams. Dat zijn in principe progressieve teams, teams die zich ontwikkelen of kunnen ontwikkelen. Daarnaast onderscheiden we regressieve teams, die terugvallen in oud gedrag en stagnerende teams, daar waar de ontwikkeling is gestopt. We maken een onderscheid tussen juniorschap en seniorschap in teams, waarbij de kwaliteit van de interactie bepalend is. Regressieve M3-teams bestaan meestal al langere tijd en dus zou je eigenaarschap op inhoud en resultaat, procedures en proces mogen verwachten. Ze functioneren echter op een lager ontwikkelingsniveau. Het team toont een terugval in haar ontwikkeling. De reguliere interventies voor M1-groepen zijn een gepasseerd station. De teamcoach richt zich op de beleving van de teamleden hoe er met het team wordt omgegaan.

Een team kan ook in haar ontwikkeling stagneren. Het blijft op juniorniveau functioneren en dat verbaast de omgeving niet. De groepsdynamiek wordt gekenmerkt door onderstroom- en bovenstroomprocessen: formeel wordt er gewerkt volgens de regels, ‘achter de coulissen’ bepalen onuitgesproken conflicterende belangen, laster en venijn de regels. Er is sprake van normvervaging. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet gecorrigeerd. De teamcoach richt zich op meetlat en eigenaarschap.

Een dag om met elkaar te verkennen wat regressieve teams laten zien, hoe je dit herkent en hoe je kunt aansluiten bij de regressie om van daaruit weer nieuw perspectief te creëren samen met het team. En vooral: welk appèl doet regressief gedrag op jou?

Hetzelfde geldt voor stagnerende teams: wat zie je en wat merk je? Hoe wordt de stagnatie in stand gehouden en waarom is het zo moeilijk aan te pakken? Welk appèl doet stagnerend gedrag op jou?

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je hanteert en begrijpt de Functionele Analyse voor circulair analyseren.

– Je Teamcoachverslag voldoet aan de vooraf aangegeven kwalitatieve criteria en is hierop beoordeeld.

– Je herkent en ervaart de kracht van een regressief team. Je onderkent het verschil met een stagnerend team.

– Je maakt aansluiting met een regressief team.

– Je kent de verschillende fasen in het coachen van een regressief team.

– Je kunt op M3-niveau met een regressief team in gesprek raken.30

– Je onderkent het grens- en normvervagende karakter van stagnerende teams.

– Je ervaart hoe het is om onbespreekbare zaken bespreekbaar te maken.

– Je ervaart en onderkent het (onuitgesproken) appèl dat een regressief of stagnerend team op je doet en kunt dit benoemen.

– Je bent aanspreekbaar op eigen reactie, staat open voor reflectie en feedback.

– Je geeft blijk van voldoende zelfinzicht en ontwikkeling, weet onderscheid te maken tussen wat bij jezelf en wat bij de ander hoort.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Coachen van Regressieve & Stagnerende Teams

 • Week
  Datum
   
 • 11
  dinsdag 12 maart 2019
 • 19
  donderdag 09 mei 2019
 • 36
  maandag 02 september 2019
  VOL
 • 45
  woensdag 06 november 2019
 • 50
  woensdag 11 december 2019
 • 06
  woensdag 05 februari 2020
 • 15
  woensdag 08 april 2020
 • 20
  woensdag 13 mei 2020
 • 24
  vrijdag 12 juni 2020

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.