LTC12 - Stagnaties in Lean

LTC12 Stagnaties in Lean

In leantrajecten wordt samen met betrokkenen vastgesteld hoe de nieuwe situatie er uit moet zien. Maar ook als alle betrokkenen het er over eens zijn dat een bepaalde nieuwe situatie wenselijk is, wil dat niet zeggen dat veranderprocessen soepel en volledig voorspelbaar verlopen. Tijdens deze dag leert u om te gaan met hobbels die u in een specifiek traject tegen kunt komen. Maar ook hoe u kunt zorgen dat lean verbetertrajecten geen eenmalige acties zijn. Want in veel organisaties zien we dat lean initiatieven na 1,5 tot 2 jaar stagneren als 'al het laaghangend fruit is geplukt'.

Het doel van leanteamcoaching is dan ook niet het bereiken van een eenmalige verbetering, maar van een structureel effect waardoor een cultuur ontstaat waarin verbeteren en ontwikkelen vanzelfsprekend is. Hierbij horen termen als 'leren leren' en 'continu verbeteren'. De verbetercyclus zoals die in een leantraject wordt doorlopen moet een voortdurende cyclus worden die in gang blijft waarbij eigenaarschap hiervoor bij de organisatie en het team zelf komt te liggen. Dat proces op gang brengen en houden is geen eenvoudige opgave. Afhankelijk van de specifieke situatie van een team en van een organisatie verschilt wat passende interventies zijn, wat de randvoorwaarden en wat de te beïnvloeden stakeholders.

Het vraagt van de LeanTeamcoach vakmanschap om het juiste evenwicht te kunnen vinden tussen sturen en faciliteren, in te schatten wat er nodig is en passende keuzes te maken uit de veelheid van interventies die de LeanTeamcoach ter beschikking staan.

Op deze dag oefent u hiertoe met eigen en door anderen aangedragen situaties om vaardig te worden in het bewust handelen in complexe verandersituaties.

Resultaat

-     U weet wat er nodig is om te zorgen dat verbeteringen niet eenmalig zijn maar dat interventies leiden tot een blijvende verbetercultuur.

-     U kunt bewust keuzes maken uit verschillende stijlen en verschillende (typen) interventies en daar zowel de onder- als de bovenstroom van transitieprocessen bij betrekken.

-     U past hierbij vanuit systeemdenken de 5 Succesfactoren in samenhang toe.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Stagnaties in Lean

  • Week
    Datum
     

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.