Startbekwaam ALT - Start-bekwaam Agile-Lean Teamcoach

Na het afronden van deze fase geldt voor de deelnemer dat deze:

-     Agile en Lean ontwikkel-assessment heeft afgesloten met bijstelling van eigen leerdoelen;

-     Presentaties kan houden over observaties en leanproces mogelijkheden;

-     Teamgesprekken kan aangaan over de toepassing van Lean en Agile;

-     GeoriĆ«nteerd is op het versterken van eigenaarschap en teamleren gericht op het in het hier-en-nu vanzelfsprekend maken van continu verbeteren;

-     Procesverbeteringstrajecten kan coachen in team en context, van het initiĆ«ren van verbeteringen tot het daadwerkelijk implementeren daarvan;

-     Analyses kan doen ten aanzien van teamvolwassenheid en hier het gesprek over kan aangaan met teams;

-     Conflicten binnen teams en met stakeholders bespreekbaar en productief kan maken;

-     De toegevoegde waarde van Agile-Lean Teamcoaching in een professioneel gesprek bespreekbaar kan maken;

-     Lineair (volgens schema) en circulair (vanuit interactie) kan waarnemen en die waarneming verwoorden.

Start-bekwaam Agile-Lean Teamcoach bestaat uit de volgende 1-daagsen:

ALT05: Praktijksimulatie Agile-lean teamcoaching

Op deze dag staat centraal hoe met behulp van Agilean en denken met begeleiding van een basis Agile-lean Teamcoach tot daadwerkelijke verbeteringen gekomen kan worden.
Lees meer ...

ALT06: Teamvolwassenheid, intake & Functionele Analyse

Centraal staat het waarnemen en de analyse van groepsdynamiek tussen teamleden vanuit systeemdenken. Je scope is om vanuit het grotere geheel naar de bijdragen van kleinere subdelen te kijken naar hoe deze zich tot elkaar verhouden.
Lees meer ...

ALT07: Teaminterventies in het Hier-en-Nu

Op deze lesdag wordt gewerkt vanuit de vraag: 'Wat heeft dit team te leren'? Zo ontstaat een globaal stappenplan in begeleiding op duurzaamheid in collectief eigenaarschap a.d.h.v. 5 KSF'en,
Lees meer ...

ALT08: Conflicten in teams productief maken

Deze lesdag is gewijd aan een bijzondere tak van sport: coachen van conflicten. Een belangrijke taak van een begeleider van teams en organisaties die in beweging zijn.
Lees meer ...