TC7 - Teamcoaching vanuit Organisatiecontext

Teamcoaching vanuit Organisatiecontext (TC7)

Zelfsturing, zelfregulering, zelforganiserende teams, veel organisaties zitten -veelal noodgedwongen- in processen van directer reageren, loslaten van controle en het opbouwen van nieuwe mindsets. Dat lijkt soms een onmogelijke opgave, terwijl betrokkenen aangeven nut en noodzaak wel in te zien.

Stagnatie, zichtbaar in onderstroom en bovenstroom, heeft wel degelijk een wisselwerking met gebeurtenissen binnen de organisatie. Aan de hand van praktijk- en bedrijfssituaties wordt helder hoe een teamcoach denkt vanuit organisatiecontext, wat zijn competentieprofiel is en met welke vraagstellingen hij zich bezighoudt.

De teamcoach als organisatiecoach bewandelt niet de gebaande paden, maar heeft geleerd verder te kijken (double loop leren, ‘de kaart is niet het gebied’) en dat levert meer op.

De werkwijze vanuit organisatiecontext van een teamcoach wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van het ‘7-Stappenmodel van Bryan, Goodman & Schaveling’. Er wordt een breed draagvlak vanuit de organisatie gecreëerd door vanaf het begin de mensen zelf aan het woord te laten (‘Bring the system in the room’).

De volgende stappen worden doorlopen:

1. Wat zijn de incidenten -die steeds weer terug komen- waar hebben we last van?

2. Is er een trend waar te nemen?

3. Wat is onze scope, wat is onze focus? Bij systeemdenken is gerichtheid op de scope -waar liggen je beïnvloedingsmogelijkheden en waar krijg je energie van- van belang.

4. Vervolgens wordt in globale zin beschreven welke patronen achter al die incidenten schuil kunnen gaan c.q. welke patronen er aan ten grondslag kunnen liggen.

5. Wat zijn de diepere krachten (driving forces) die dit alles veroorzaken?

6. Daarna wordt de stap van mogelijke interventies beschreven voor de organisatie- en teamcoach: wat kun je nou met die analyses als teamcoach?

7. Als teamcoach word je al snel de organisatie in gezogen door wat wel genoemd wordt ‘parallelprocessen’. Je kunt deze alleen herkennen en je ertegen wapenen door regelmatig een time-out te nemen, een moment van reviewen.

De deelnemer leert om in te zien dat de 7 Stappen eigenlijk om gebieden gaan die men afwisselend aandacht moet geven.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je kunt vraagstellingen uit de organisatie als werkterrein van een teamcoach -als organisatiecoach- onderkennen.31

– Je analyseert vanuit feedbackloops.

– Je hebt inzicht in het ‘7-Stappen-model’ van Schaveling.

– Je kunt in een gesprek de achterliggende feedbackloops duidelijk maken.

– Je kunt in een gesprek met een opdrachtgever helder maken hoe context en teamfunctioneren elkaar beïnvloeden.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Teamcoaching vanuit Organisatiecontext

  • Week
    Datum
     

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.