TC - Opleiding Teamcoaching

De opleiding Teamcoaching (-/- TC5en TC6) bestaat uit 4 dagen. In de eerste 1-daagse staat de analyse vanuit systeemdenken centraal: ?Hoe houdt dit team de knelpunten in stand?? en de teamontwikkelingsfase en waaraan je die kunt herkennen . Een goede analyse maakt de interventie vanzelf. TC2 ( Teaminterventies) gaat in op de interventies gekoppeld aan de coachvraag en wat je van het team mag verwachten. Diverse werkwijzen komen aan bod. De volgende drie themagerichte 1-daagsen gaan over: ? Conflictcoaching (TC3), veel nodig bij M2-groepen ? Intervisiecoaching (TC4), een effectief traject voor borging na teamcoaching, verder gaan in zelfstandig leren.

Qua volgorde heeft u speelruimte. Tijdens de Leergang komen de deelnemers minimaal 5 bijeenkomsten in hun eigen intervisiegroep bijeen om eigen ontwikkelingen als teamcoach in te brengen. De opleiding wordt getoetst met een verslag over teamcoaching. De opleiding wordt afgerond met een CB deelcertificaat.

Opleiding Teamcoaching bestaat uit de volgende 1-daagsen:

TC1: Teamintake, Analyse & Ontwikkelingsfasen

Vanuit systeemdenken staat waarneming van alledaagse in het hier-en-nu en de Functionele Analyse- hoe wordt de ongewenste situatie hiermee in stand gehouden- centraal. Met het GROUP-model wordt de intake met manager en vervolgens het team ingezet.
Lees meer ...

TC2: Teaminterventies

Centraal staan de interventies, aansluitend bij teamvolwassenheid (junior- en senior niveau) en het stellen van circulaire vragen gericht op de interactielijnen van het team.
Lees meer ...

TC3: Coachen van Conflicten

Conflicten in afstemming geven drempels weer die genomen moeten worden voor betere afstemming. Niet ieder coach zit daarop te wachten. Zicht op eigen houding, escalatieladder, spelregels en 5 fasen vergroten je professioneel handelen.
Lees meer ...