Teamcoaching voor scrum masters - 4-daagse Teamcoaching voor scrum masters

De opleiding teamcoaching voor scrum masters is uitstekend geschikt voor scrum masters (niet alleen IT'ers!) en teamleiders die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van teams in hun performance en waar het zelforganiserend vermogen van het team van belang is voor de organisatie. Voor die scrum masters en teamleiders die de behoefte hebben om vanuit de agile uitgangspunten en scrummethodieken handvatten eigen te maken om verantwoord (vanuit een theoretisch kader, en niet alleen vanuit gevoel) te handelen in het teamcoachen.

Zoek je een opleiding die ervoor zorgt dat jouw bijdrage resulteert in een team dat effectiever presteert en lol heeft in zijn ontwikkeling, omdat je:

 • het collectief eigenaarschap voor content en proces vanaf start vergroot;
 • de groepsdynamieken kan analyseren op teamvolwassenheidsniveau en kan aansluiten vanuit het principe van minimal viable teams;
 • teamcontractering weet te benutten;
 • intervenieert vanuit leerprocessen van het team (why-how-what);
 • je diverse teaminterventies en werkmodellen tot je beschikking hebt, zoals de Walking Scale met teams, die je direct kunt toepassen in samenhang met de scrum& lean-methodiek m.b.v. de 5 kritieke succesfactoren voor coaching
 • lastige situaties bespreekbaar maakt in relatie met de teamopgave, weerstand en conflicten productief weet te maken;
 • het team leert te evalueren op zijn prestaties en te reflecteren op zijn ontwikkeling;
 • het team leert zijn bijdrage in procesvolwassenheid binnen de organisatie, c.q. de interactielijnen tussen team, en betrokken stakeholders scherp te houden;
 • de waardevolle feedback op je persoonlijke leerdoelen omzet in adequaat scrum-teamcoach/teamleider-teamcoach gedrag, waarmee je tijdens de opleiding mee oefent;
 • je het geleerde direct de volgende dag kunt toepassen,

dan is dit de praktische opleiding om bovenstaande je eigen te maken. Bij Coachboulevard leer je echt teamcoachen op duurzame ontwikkeling en prestaties.

Doel opleiding:

Met deze opleiding leer je teams verantwoord te coachen in hun performance, maar ook in hun collectief eigenaarschap voor het team ontwikkelproces en continue verbeteren. Dit doe je systeem- en progressiegericht vanuit de agile lean-scrumteamcoach principes.

Vooropleiding en opleidingsmogelijkheden:

 • Basisopleiding scrum master, kennis over scrum werken en agile principes, orange of green belt.

Indien je eerst nog methodische kennis wilt opdoen, kun je losse lesdagen volgen uit de leergang 'agile-lean teamcoaching' met al of niet online examens bij Coachboulevard.

 • De opleiding is op hbo-niveau, CB stelt voor deze opleiding geen specifieke richtingseisen aan de vooropleiding.
 • De opleiding biedt vrijstellingen voor de post-hbo erkende opleiding Agile-lean teamcoaching en/of Teamcoaching (ook ST!R erkend) van Coachboulevard.
 • Deze opleiding kan als incompany opleiding in co-creatie gegeven worden met interne agile-coaches of teamcoaches, de opleiding kan ook incompany in het Engels gegeven worden.

Programma en (studie)werkwijze:

Tijd is een belangrijk gegeven en die benutten we optimaal. Dat betekent dat je voor iedere lesdag schriftelijk aangeeft op welke praktijksituaties deze dag een antwoord moet zijn en wat daarin je persoonlijke leerdoelen zijn. Tevens lees je voor iedere dag praktijkgerichte literatuur (4-6 uur per lesdag) en vul je een lesdagreflectieformulier in in je digitale leeromgeving. Tijdens de opleiding wordt een actieve en oefenhouding van je verwacht, learning by doing. We werken met zelf ingebrachte praktijksituaties en elkaars persoonlijke leerdoelen. De opbouw van de opleiding en per lesdag is vanuit PDCA-cyclus waarin je met betekenisvolle stappen leert vanuit systeem- en progressiegericht kader je handelen en dat van het team bij te stellen en krachtiger te maken.

Vaardigheden die je leert t.b.v. het teamfunctioneren:

 • Systeem- en progressiegericht functioneel analyseren: hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden. Verander je eigen bijdrage en de interactie verandert.
 • Gesprek in de groep houden, coachen op de interactie, vergroten van collectief eigenaarschap van het team, dat betekent als team verantwoording nemen en als team aanspreekbaar zijn.
 • Perspectiefwisseling toepassen.
 • Aansluiten bij teamvolwassenheidsniveau en minimal viable teams en wat in het team leeft.
 • Jezelf corrigeren.
 • Lastige zaken bespreekbaar maken.
 • Leren van en met elkaar: intervisiegroepjes.

Praktische informatie over de opleiding:

De opleiding bestaat uit vier lesdagen. De eerste drie dagen hebben een tussenperiode van drie weken. De laatste dag is na 6 weken. De lesdag is van 9.00 - 16.30 uur bij Meeting Plaza, Utrecht. Het advies is minimaal 4 keer bijeen te komen voor intervisie naast de deelname aan de lesdagen. Intervisiedeelname is facultatief. Na lesdag vier ontvang je een bewijs van deelname. Je ontvangt een CB-instituutscertificaat: Scrum master als teamcoach, indien je de opleiding afsluit met een leerjournaal over je leermomenten en - stappen (inclusief de intervisiebijeenkomsten).

4-daagse Teamcoaching voor scrum masters bestaat naast de intake uit de volgende onderdelen:

Teamcoaching voor scrum masters: Opleiding Teamcoaching voor scrum masters

Met deze opleiding leer je teams verantwoord te coachen in hun performance, maar ook in hun collectief eigenaarschap voor het team ontwikkelproces. Dit doe je systeem- en progressiegericht vanuit de agile lean-scrumteamcoach principes.
Lees meer ...