TC1 - Teamintake en Functionele Analyse

Teamintake en Functionele Analyse (TC1)

Centraal staat het waarnemen en de analyse van groepsdynamiek tussen teamleden. Je scope is om vanuit het grotere geheel naar de bijdragen van kleinere subdelen te kijken naar hoe deze zich tot elkaar verhouden.

De focus ligt op hoe de huidige situatie met elkaar in stand wordt gehouden. Het gaat dus minder om het individu en juist meer om de verbinding tussen de delen, de interactie tussen individuen en teams. Wel is de vraag: hoe zie je je eigen bijdrage?

De deelnemer leert gedrag in de interactie waar te nemen in termen van voor- en achtergrond en kan dit relateren aan de ontwikkelingsfasen van junior-senior team. Hoe gaat het team gezamenlijk om met de succesfactoren meetlat, eigenaarschap, context, ijsberg en hier-en-nu situatie? De deelnemer leert te kijken hoe de teamleden met hun gedrag elkaar beïnvloeden en hoe ze daarmee de huidige situatie in stand houden. Dat is even wennen, maar na deze 1-daagse gaat er een wereld open door circulair te kijken.

De deelnemer hanteert de 5 KSF’en en het Zandlopermodel als richtlijn voor de opbouw van het intakegesprek. Door observatie, inzicht in 5 KSF’en (BC1) en het Zandlopermodel (IC1) ligt het accent op intake ‘doen’ met opdrachtgever zonder (dus met onzichtbaar) team, gevolgd door intake met het team. Het GROUP-model , een uitbreiding van de GROW (BC1 - meetlat) voor teams, en de bijbehorende systeemvragen van de Functionele Analyse vormen je leidraad voor het gesprek met het team. Op basis hiervan kan men een Functionele Analyse maken en kan een team een teamcoachvraag formuleren (eigenaarschap). Een teamcoachvraag is essentieel voor het vervolg om samen met het team tot afspraken te komen over een stappenplan voor een teamcoachtraject.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je herkent in het hier-en-nu de interactie behorend bij de ontwikkelingsfasen (teamvolwassenheid) en teamcompetenties.

– Je analyseert het verschil tussen lineair en circulair denken.

– Je herkent aannames en regels vanuit systeemdenken.

– Je bent in staat de kwaliteit van interactie waar te nemen.

– Je kunt de 5 Kritieke Succesfactoren benutten voor het maken van je interventies.

– Je kunt een intakegesprek voeren met de manager over teamcoaching.

– Je onderkent hierbij het belang van relatieniveau in het gesprek met manager en onzichtbaar team.

– Je kunt een intakegesprek voeren met een team aan de hand van het GROUP-model en in opbouw van zandlopermodel.

– Je kunt een Functionele Analyse van een ‘teamfunctioneren’ maken en het schema invullen.

– Je kunt globaal een stappenplan maken op basis van een teamcoachvraag en Functionele Analyse (uitwerking in intervisiegroep).

– Je kunt een eerste SWOT-analyse van jezelf als teamcoach maken (uitwerking intervisiegroep).

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Teamintake en Functionele Analyse

  • Week
    Datum
     

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.