ALT06 - Teamvolwassenheid, intake & Functionele Analyse

Centraal staat het waarnemen en de analyse van groepsdynamiek tussen teamleden vanuit systeemdenken. Je scope is om vanuit het grotere geheel naar de bijdragen van kleinere subdelen te kijken naar hoe deze zich tot elkaar verhouden.

De focus ligt op hoe de huidige situatie met elkaar in stand wordt gehouden. Het gaat dus minder om het individu en juist meer om de verbinding tussen de delen, de interactie tussen individuen en teams. Hoe gaan zij gezamenlijk om met de succesfactoren meetlat, eigenaarschap, context, ijsberg en hier-en-nu situatie? Hoe verhoudt teamvolwassenheid zich met proceseigenaarschap? Wel is de vraag: hoe zie je je eigen bijdrage?

Je leert gedrag in de interactie waar te nemen in termen van voor- en achtergrond. Jij leert te kijken hoe de teamleden elkaar met hun gedrag beïnvloeden, hoe zij daarmee de huidige situatie in stand houden en leert te interveniëren op de interactie in de hier-en-nu situatie. Dat is even wennen, maar na deze 1-daagse gaat er een wereld open door circulair te kijken. Je leert hoe de ontwikkelingsfasen van een groep naar een team verlopen, en leert een Functionele Analyse( F.A.) te maken, gebaseerd op observatie en uitspraken van betrokkenen. Met de F.A.. en bijbehorende vragen wordt een schema gevormd hoe patronen in de alledaagse interactie de huidige situatie in stand houden. Je leert hypothese toetsende vragen te stellen.

In de middag staan twee oriëntatie/intakegesprekken centraal: met de manager over het team, en die met het team, al dan niet met manager. De basis voor circulaire vragen stellen wordt gelegd. De deelnemers leren een basismodel over gezamenlijk meetlat en eigenaarschap voor proces en afstemming. De modellen GROW (ALT1) en GROUP vormen de basis voor een teamgesprek.

Het is essentieel voor het vervolg om samen met het team tot afspraken te komen over een stappenplan voor een Agile-Lean-traject vanuit de 5 KSF'en.

Resultaat

-     Je verkrijgt inzicht in het verloop van ontwikkelingsfasen en teamcompetenties (Tuckman en Lingsma);

-     Je analyseert het verschil tussen lineair en circulair denken;

-     Je herkent aannames en regels vanuit systeemdenken;

-     Je bent in staat de kwaliteit van interactie waar te nemen;

-     Je kunt een intakegesprek voeren met een team waarbij de afstemming in werkprocessen (Lean) en in interactie (samenwerking) aan bod komt;

-     Je kunt van een 'teamfunctioneren' een Functionele Analyse maken, gebaseerd op GROW en GROUP;

-     Je kunt de 5 Succesfactoren benutten voor het maken van je interventies;

-     Je kunt basisregels voor een stappenplan maken op basis van een Functionele Analyse.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Teamvolwassenheid, intake & Functionele Analyse

 • Week
  Datum
   
 • 07
  maandag 11 februari 2019
  VOL
 • 20
  maandag 13 mei 2019
 • 36
  maandag 02 september 2019
 • 47
  maandag 18 november 2019

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.