BC2 - Werkwijzen & Beroepshouding

Werkwijzen & Beroepshouding (BC2)

Vandaag komen werkwijzen naar voren die aansluiten bij de drie niveaus van de ijsberg:

(1) gedrag,

(2) opvattingen & overtuigingen en

(3) waarden & drijfveren, die de basis vormen in een coachtraject.

Aan de hand van een basismodel worden de drie fasen (begin, middenstuk, afsluiting) van het coachproces geoefend. In iedere fase ligt het accent op verschillende kerntaken, waarbij een wisselend appèl op de beroepshouding van de coach wordt gedaan.

Het GROW-model en de Walking Scale (lesdag BC1) zijn adequate modellen om een overzicht te vormen van de huidige situatie en de gewenste situatie. In de ochtend sluiten we daarbij aan met de STARRT, een werkwijze om concreet een beeld te vormen van wat er gebeurt in termen van gedrag en communicatie. De deelnemer als coach leert vragen te stellen waarmee hij aansluit op het proces van de coachee. We maken een onderscheid in doorvragen op wat er zich boven en onder de waterlijn afspeelt. Boven de waterlijn: informerende vragen (wat gebeurt er?) en onder de waterlijn belevingsvragen (opvattingen en gevoelens, hoe raakt het je?). Voor beginnende coaches is dit een moeilijke opgave. De manier waarop een coach vragen stelt maakt zijn beroepshouding duidelijk. Hoe een coachee zich opstelt t.a.v. een probleem of knelpunt, maakt duidelijk wat zijn kijk op ‘eigenaarschap’ is. Heeft én neemt hij de regie van zijn/haar leerproces of voelt hij zich afhankelijk van anderen? Deze basisaanname (3e laag van de ijsberg) is van invloed op de coachvraag en het leerproces van de coachee.

Bij het afronden van een coachsessie of coachtraject staan reflecteren en evalueren centraal. Hiermee wordt geoefend evenals het product- en procesgericht evalueren.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je hebt overzicht van de drie fasen in een coachtraject.

– Je kunt een aantal basismodellen in een coachtraject hanteren.

– Je kunt de STARRT toepassen als explorerende vaardigheid.

– Je kunt informerende vragen en belevingsvragen toepassen.

– Je kunt met de coachee(s) reflecteren aan de hand van de Cirkel van Korthagen.

– Je kunt een interveniërende vaardigheid toepassen met de Cirkel van 8.

– Je herkent de drie lagen van de ijsberg en kunt jouw coachhandelen erop aanpassen.

– Je hebt een beeld van de beroepshouding van de coach en hoe je daar vorm aan kunt geven.

– Je kunt de opleiding coach niveau Foundation EMCC/ NOBCO i.c.m. BC1 en BC2 afronden door het indienen van de NOBCO-portfolio en leerjournaal

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Werkwijzen & Beroepshouding

 • Week
  Datum
   
 • 10
  woensdag 06 maart 2019
 • 16
  maandag 15 april 2019
 • 21
  vrijdag 24 mei 2019
 • 26
  donderdag 27 juni 2019
 • 40
  vrijdag 04 oktober 2019
 • 48
  vrijdag 29 november 2019

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.